Všimli ste si zmenu farby toolbaru facebooku, ktorá nastala pred pár dňami?
Počnúc verziou 39 prehliadača Chrome pre android máte aj vy možnosť využívať meta tag
theme-color na nastavenie farby toolbaru. V praxi to znamená: už žiadne šedé lišty! Spôsob
vloženia je jednoduchý stačí medzi tagy hlavičky (<head></head>) vložiť tento riadok kódu:

<meta name=“theme-color“ content=“#ffffff“>

content sa rovná zvolenej farbe. Pri vložení kódu vyššie by bol toolbar biely.

Niektorým našim stránkam sme už stihli toolbar nastaviť. Čo poviete páči sa Vám táto zmena?

Viac info nájdete v článku theme-color in Chrome 39 for Android